Follow

Nederland is er uiteindelijk toch achter gekomen dat een nuttig is. Wow. Duurde maar anderhalf jaar! 😷

Sign in to participate in the conversation
social.wildeboer.net

Mastodon instance for people with Wildeboer as their last name